dissabte, 19 de març de 2016

Ramon Llull

Una bona lectura per viatjar

Cridava l'amat al seu amic e lo amic respòs-li dolçament dient d'esta manera: Què.t plau, oh amat, qui est ull dels meus ulls, i pensament dels meus pensaments, e compliment de mes perfeccions, e amor de mes amors, i més encara principi de mos principis?